Quy định mới nhất về dạy thêm học thêm của Bộ

Trong những năm gần đây xu hướng dạy thêm, học thêm ngày càng mở rộng ở cả các tổ chức bên trong lẫn bên ngoài nhà trường. Điều này không quá khó hiểu khi phụ huynh muốn tạo cho em mình điều kiện học tập tốt nhất. Trong khi lớp học chính khóa đông người, các em có thể không thể tiếp thu kiến thức đồng đều vì nhiều nguyên nhân và thời gian giảng dạy có giới hạn trên lớp. Các quy định về dạy thêm, học thêm được đưa ra từ lâu nhưng còn nhiều bất cập và không quá rõ ràng để tất cả mọi người có thể hiểu và thực hiện đúng. Bài viết dưới đây sẽ tóm tắt những quy định mới nhất về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Phụ huynh học sinh và giáo viên có thể căn cứ để tổ chức hoạt động học thêm cho các em được hiệu quả theo đúng quy định của Pháp luật.

Những khái niệm cơ bản về dạy thêm học thêm

Trong quy định hoạt động dạy thêm, học thêm được chia thành 3 khái niệm chính như dưới đây:

Dạy thêm, học thêm được quy định bằng văn bản là hoạt động dạy học phụ thêm có thu tiền của người học. Giáo trình giảng dạy có nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông. Những hoạt động đào tạo ngoài kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Quy định mới nhất về dạy thêm học thêm của Bộ

Dạy thêm, học thêm trong nhà trường là hình thức dạy thêm, học thêm do cơ sở giáo dục công lập. Có thể kể đến như: cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, tin học, sau đây gọi chung là nhà trường tổ chức. Văn phòng của các trung tâm này có thể đặt trong khuôn viên nhà trường hoặc có thể đặt bên ngoài và tiêu chí tuyển sinh được giám sát bởi nhà trường.

Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là dạy thêm, học thêm hoàn toàn không do các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 2 điều này tổ chức và quản lý.

Quy định mới nhất về dạy thêm học thêm của Bộ

Dựa trên những khái niệm về dạy thêm, học thêm ở trên mà các tổ chức đang hoạt động dưới hình thức này cần thực hiện các điều lệ riêng biệt. Nhằm để tạo tính công bằng cho môi trường giảng dạy theo quy định của luật Giáo dục hiện hành.

Căn cứ theo điều 3 Thông tư 17/2012 /TT-BGD, các quy định về dạy thêm học thêm được Bộ Giáo dục Đào tạo quy định như sau:

– Các hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh. Phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và khả năng tiếp thu của người đọc, không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

– Trong quá trình dạy thêm, cần lưu ý không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa một cách không hợp pháp để đưa vào giờ dạy thêm. Đặc biệt, giáo viên không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để trình độ giữ các em được học thêm và không học thêm được ngang bằng nhau.

Quy định mới nhất về dạy thêm học thêm của Bộ

– Tổ chức dạy thêm với đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm. Học sinh cần được gia đình được gia đình đồng ý. Phụ huynh không cần so sánh hoặc dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

– Nghiêm cấm tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa. Chọn những học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau. Xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào năng lực học tập và tiếp thu của mỗi em.

– Tất cả các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký. Trước khi bắt đầu giảng dạy cần xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm tại cơ quan có thẩm quyền.

Các trường hợp không được dạy thêm

Ngoài các quy định về cho phép dạy thêm, học thêm cũng có những quy định về việc cấm các tổ chức dạy thêm học thêm:

– Không tiến hành dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày vì học sinh cần có thời gian cho các hoạt động khác ngoài học tập.

– Không tiến hành dạy thêm đối với học sinh thuộc cấp tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật văn hóa, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Những hoạt động không nằm trong phạm vi kiến thức chính khóa.

Quy định mới nhất về dạy thêm học thêm của Bộ

– Tất cả các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề đều không được phép tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

– Quy định đối với giáo viên đang trong thời gian hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Không được tiến hành tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

b) Không được tiến hành dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa. Trong khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Khi nắm được các quy định mới nhất về dạy thêm học thêm của Bộ, các giáo viên và quý phụ huynh có thể yên tâm thực hiện các lớp học dạy thêm ngoài giờ. Trong khi đó vẫn đảm bảo các em trao dồi kiến thức và kỹ năng tốt, các em không có điều kiện tham gia học thêm cũng không bị lệch kiến thức và thiệt thòi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây