Chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

1 –  Mục đích

Thông tin thu thập từ phía độc giả được sử dụng với mục đích lưu trữ hồ sơ thông tin nhằm hỗ trợ tối đa các dịch vụ, giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp và phát sinh khi sử dụng trang web https://angelicupstarts.net/

Phạm vi tiếp nhận và lưu trữ thông tin bao gồm:

– Họ tên
– Ngày sinh
– Địa chỉ email
– Số điện thoại (nếu có)

2 – Phạm vi sử dụng thông tin

Toàn bộ thông tin được cung cấp bở Quý độc giả chỉ được sử dụng nội bộ.

3 – Thời gian lưu trữ thông tin

Toàn bộ thông tin cá nhân của độc giả đều được lưu trữ bảo mật trên hệ thống chúng tôi trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ trên website hoặc cho đến khi nhận được yêu cầu huy bỏ các thông tin đã cung cấp từ phía độc giả.

4 – Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Độc giả vui lòng gửi thông tin về địa chỉ Email: [email protected] để được hỗ trợ chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu theo yêu cầu.

5 – Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Bảo mật thông tin là nghĩa vụ và trách nhiệm của Angelicupstarts. Nhằm mang lại sự an toàn và an tâm tuyệt đối cho độc giả, chúng tôi cam kết bảo mật toàn bộ thông tin cung cấp bởi độc giả và thông tin này chỉ sử dụng cho mục đích lưu trữ hồ sơ dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm đưa đến trải nghiệm tốt nhất cho các Quý độc giả khi xem tin tức của chúng tôi. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin độc giả dưới bất kỳ hình thức nào cho bên thứ 3.